Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Serwisu www.xenartz.eu

 

1. Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe kontrolowane są przez Firma Handlowa Dorota Byczkowska. Twoje dane są chronione na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

Firma Handlowa Dorota Byczkowska

Prądki, ul. Geodetów 19

86-005 Białe Błota

Polska

NIP: PL9532259878

2. Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Firma Handlowa Dorota Byczkowska stosuje standardowe klauzule umowne jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

3. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Firma Handlowa Dorota Byczkowska przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówień poprzez stronę internetową. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza Firma Handlowa Dorota Byczkowska. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci usług.

4. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskiwanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

5. Jakie masz prawa?

a) Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Firma Handlowa Dorota Byczkowska - otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

b) Prawo do przenoszenia:

Gdy Firma Handlowa Dorota Byczkowska przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

c) Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Firma Handlowa Dorota Byczkowska, z wyjątkiem następujących sytuacji:

- Masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta.

- Masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo.

- Masz nieuregulowany dług wobec Firma Handlowa Dorota Byczkowska, niezależnie od metody płatności.

- Jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób.

- Twój dług został sprzedany innej firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli).

- Jeśli dokonałaś(eś) jakichkolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

d) Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Firma Handlowa Dorota Byczkowska:

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Firma Handlowa Dorota Byczkowska. Firma Handlowa Dorota Byczkowska zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

e) Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

- Wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail

- Edytując ustawienia swojego konta na stronie sklepu internetowego

f) Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby Firma Handlowa Dorota Byczkowska ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

- Jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Firma Handlowa Dorota Byczkowska, wtedy Firma Handlowa Dorota Byczkowska ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.

- Jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Firma Handlowa Dorota Byczkowska musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

- Jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

- Jeśli Firma Handlowa Dorota Byczkowska nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

g) Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres inspektor@tuning-studio.pl.

6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres inspektor@tuning-studio.pl.

7. Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że Firma Handlowa Dorota Byczkowska przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

8. W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

 

 

Polityka Plików Cookies Serwisu www.xenartz.eu


1. Poprzez Pliki "Cookies" należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.

3. Pliki Cookies przeznaczone są do korzystania ze strony Serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a) Możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu,

b) Dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z preferencjami wyświetlić stronę,

c) Do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

4. Pliki Cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej Polityce Prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykorzystywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

©2024 xenartz.eu
Wszystkie informacje zawarte na stronie takie jak znaki towarowe czy nazwy firm zostały użyte tylko i wyłącznie w celu informacyjnym i są własnością tych firm.01studio.eu